Εθνικισμός ή Διεθνισμός?

Αυτό το βίντεο με το mohamed ali είναι η αφορμή για αυτό το post.

Γενικά υπάρχει μια επιστροφή στις ρίζες, στην παράδοση και στα έθνη. Στις κρίσεις του συστήματος αυτή η ανάγκη των
ανθρώπων για επιστροφή είναι πιο φανερή κυριώς γιατί όλοι μας ψάχνουμε από κάπου να πιαστούμε.
Continue reading

Advertisements